Myyntitaidot

Hyvä myyjä osaa ottaa asiakkaat huomioon ihmisinä ja tunnistaa myös heidän erilaiset tarpeensa ja odotuksensa. Myyntitaitojen valmennuksilla myyjät syventävät osaamistaan ja hiovat taitojaan: kuinka käyttää erilaisia myynnin työkaluja vaativissa asiakastilanteissa, kuinka käsitellä voimakasta vastustusta, kuinka luoda myyviä presentaatioita ja myydä hintaa niin, että tulostavoitteista päästään käytännön tulokseen. Parhaat myyjät erottuvat myynnin systemaattisuudellaan, jatkuvalla myyntityön suunnittelulla ja asiakastyöskentelynsä arvioinnilla!

Tutustu tarkemmin myyntitaitojen valmennuksiin!

Myynnin ohjelmissa keskitymme käytännönläheisesti myyntitaitoihin ja -tyyleihin, myynnin systematiikkaan ja neuvottelutaidon systemaattiseen kehittämiseen. Valmennuspäivillä työskentelymuotoina ovat alustukset, keskustelut, ryhmätehtävät ja tilanneharjoitukset, joiden avulla myyjä saa keinot tehdä myyntityötään entistä systemaattisemmin ja tuloksellisemmin. Valmennuspäivien aikana osallistuja laatii henkilökohtaisen toimintasuunnitelman oman myyntityönsä tehostamiseksi. Lisäksi asioiden käytäntöön viemistä tuetaan syventävillä verkko-oppimistehtävillä, ja osallistujalla on käytössään Mercuri Online -verkkokirjaston sisältö eri businessteemoista koko ohjelman ajan.