Johtajat ja esimiehet

Esimies on henkilöjohtaja niin yksilöille kuin työryhmillekin. Millainen on esimiehen rooli ja mitkä ovat hänen vastuunsa? Mercurin johtamisvalmennusten perustana on MI-Lead -johtamiskonsepti. Mercuri Leadership -konseptimme tarjoaa menetelmiä ja käytännön keinoja johtamisen analysoimiseen ja kehittämiseen niin henkilökohtaisena taitona kuin yrityksen vahvuutenakin. MI-Leadissä on kyse joustavasta johtamisesta ja sen soveltamisesta käytännön työhön.

Esimiesvalmennuksissamme käsittelemme henkilöjohtamisen (Leadership) periaatteita, erilaisten yksilöiden ja ryhmien käyttäytymistä ja ryhmädynamiikan hyödyntämistä – ja sitä, kuinka esimiehenä sopeutat omaa johtamistapaasi erilaisiin johtamistilanteisiin. Valmennuspäivillä työskentelymuotoina ovat alustukset, keskustelut, ryhmätehtävät ja tilanneharjoitukset. Itse- ja ryhmäanalyyseilla selvitetään toimintatapojen vaikutusta erilaisissa johtamistilanteissa.

Valmennuspäivien aikana osallistuja laatii henkilökohtaisen toimintasuunnitelman omaan johtamistyöhönsä. Lisäksi asioiden käytäntöön viemistä tuetaan syventävillä verkko-oppimistehtävillä, osallistujalla on käytössään Mercuri Online -verkkokirjaston sisältö eri businessteemoista koko ohjelman ajan

Johtajan tärkein tehtävä on saada henkilöstö työskentelemään menestystä tuottavalla tavalla. Hyvä johtaja osaa yhdistää yrityksen ja ihmisten tavoitteet. Hän johtaa ihmisiä niin, että tulosta syntyy ja valitut strategiat toteutuvat.